Odisha news

ପରିସ୍ରା କୁ କଦାପି ଯାକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ,  ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଡକୁ : ରିସର୍ଚ୍ଚ 

0
ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନଯାଇ ତାହାକୁ ଜାକି ରଖିଥାଉ , ଏହା ଆମେ ମଜବୁରି ରେ କରିଥାଉ ନଚେତ ଜାଣିଶୁଣି ଅଳସୁଆ ପଣରେ କରୁ l କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପାରି ନଥାଉ l ଏପରିସ୍ଥିତି ରେ ପରିସ୍ରା କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଅଟକାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ l ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗତିବିଧି, ଯେପରିକି ମଳତ୍ୟାଗ, ପରିଶ୍ରା, ବାନ୍ତି ଏହାକୁ ଅଟକାଇବା ଠିକ ନୁହେଁ l ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଘାତକ ହୋଇପାରେ l
– ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରା ଜାକି ବସୁଛନ୍ତି ଏହା ଅନେକ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ l ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ l  ୟୁରିନ କୁ ଜାକି ବସିବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ସ୍ତନ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ l  ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ l
– ୟୁରିନ ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାଡର ସ୍ଟ୍ରେଚିଙ୍ଗ ଓ ୟୁରିନ ଲିକେଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥାଏ l  ପରିଶ୍ରା ଅଟକାଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାଡର ର ମାଂସପେଶୀ ଟାଣିହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ l ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ରେ ଅସୁବିଧାର ସମୁଖୀନ କରାଇଥାଏ l
– ପରିଶ୍ରା ଜାକି ବସିବା ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନୀ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିଥାଏ ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ରେ କିଡ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ l ଏହାଛଡା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିସ୍ରା କୁ ଜାକି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାଡର ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ l ଏହାପରେ ୟୁରିନ ପାସ କରିବା ପରେ ବ୍ଲାଡର ର ମାଂସପେଶୀ ସ୍ଟ୍ରେଚ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପେଲବିକ କ୍ରାମ୍ପ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ l
– ଆପଣ ପରିଶ୍ରା ଜାକି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ୟୁରିନାରୀ ରିଟେନ୍ସନ୍ ରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସେହି ସ୍ଥିତି ଯାହା ମୂତ୍ରାଶୟ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଲି କରିପାରି ନଥାଏ l  ଏହାଦ୍ୱାରା     ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇ ୟୁରିନାରୀ ୱେ ଇନଫେକ୍ସନ ହୋଇଥାଏ l

Leave A Reply