Odisha news
Browsing Tag

ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ଭଙ୍ଗା ବିଦୁ୍ୟତ ଖୁଣ୍ଟ

ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ

ହାଟଡ଼ିହି-ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ବଞ୍ଚୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିବନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟକୁ ବାଉଁଶ ଠେକା ଦିଆଯାଇ ବିଦୁ୍ୟତ୍ ସରବରାହ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ବିପଦକୁ ବରଣ କରୁଛି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ ଯେ ଭାଙ୍ଗି…
Read More...