Odisha news

ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦୁଗ୍ଧ ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଦୁଗ୍ଧ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ହିତକର । ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ପୋଷାକ ତତ୍ତ୍ଵ ମିଳିଥାଏ । କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ ଦୁଗ୍ଧ ସହିତ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ହେବ ।
* ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ପୂର୍ବରୁ କେବେବି ଲୁଣିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏପରି କଲେ ଶରୀରରେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଲୁଣ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଏକା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ପେଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଆନ୍ତି ।
* ବିରି ଡାଲି ଖାଇବା ପରେ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ପେଟ ଫମ୍ପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
* ମାଛ ସହିତ ଦୁଗ୍ଧ ସେବନ କ୍ଷତି କାରକ ଅଟେ । କାରଣ ଏହା ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ ।
* ଦହି ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ବାରା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଦୁଗ୍ଧ ରେ ଥିବା ପୋଷାକ ତତ୍ତ୍ଵ ଶରୀରକୁ ମିଳି ନଥାଏ ।
Shares