Odisha news

ଟ୍ରେନ ସମ୍ଭଧୀୟ ବିଶେଷ ସୂଚନା : ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥକୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ଉତ୍ପନ ହେଉଥିବା କିଛି ଟ୍ରେନ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ

0

ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ରେଳପଥ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ :

ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ରେଳପଥ ବିଳାସପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିଗୁଆର-ଜୟଥାରୀ-ଚୁଲହା ରେଳ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ  ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଳପଥ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥକୁ ଆସୁଥିବା କିମ୍ବା ଉତ୍ପନ ହେଉଥିବା କିଛି ଟ୍ରେନ ସାମୟିକ ଭାବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ –

ବାତିଲ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ :

• 20.01.2022 ଏବଂ 27.01.2022 ରେ ଭଲସାଡରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା 22909 ଭଲସାଡ-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ |

• 23.01.2022 ଏବଂ 30.01.2022 ରେ ପୁରୀରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା 22910 ପୁରୀ-ଭଲସାଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ |

• 23.01.2022 ଏବଂ 30.01.2022 ରେ ବିକାନିର ଠାରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁଥିବା 20471 ବିକାନିର-ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ |

• 26.01.2022 ଏବଂ 02.02.2022 ରେ ପୁରୀରୁ ଛାଡ଼ିବାକୁଥିବା 20472 ପୁରୀ-ବିକାନିର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ |

ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ :
• 18.01.2022 ଏବଂ 25.01.2022 ରେ ହଟିଆରୁ ଛାଡୁଥିବା 12835 ହଟିଆ-ଯଶୋବନ୍ତପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ କୃଷ୍ଣରାଜପୁରମ୍-ଚାନ୍ନାସନ୍ଦରା-ୟେଲହଙ୍କା ମାର୍ଗଦେଇ ଯଶୋବନ୍ତପୁର ଯାତ୍ରା କରିବ |

Leave A Reply

Your email address will not be published.