Odisha news
Browsing Tag

ସମାଜର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ

ସମାଜର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ 

ମାର୍ଶାଘାଇ : ଆଜି ସମାଜର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ । ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ମାଆମାନେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସାରିଲେଣି । ମାଆମାନେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚô ନିଜର ଦକ୍ଷତା…
Read More...