Odisha news
Browsing Tag

ଇଂରାଜୀ ଓଡିଆ ଦ୍ୱୀଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦି ଲାଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଓ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କକୁକୁଲାର ଶୁଭମହୁରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଇଂରାଜୀ ଓଡିଆ ଦ୍ୱୀଭାଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦି ଲାଷ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଓ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କକୁକୁଲାର ଶୁଭମହୁରତ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ବାରିପଦା: ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀପଞ୍ଜମୀ ଅବସରରେ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ତିନିକୋଣିଆ ବଗିଚାରେ ହରିବୋଲ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ଓଡିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “କକୁକୁଲା” ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ଓଡିଆ ଦ୍ୱୀଭାଷୀ ସମାନ୍ତରାଳ…
Read More...