Odisha news

ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ର କାରଣ ଓ ଲକ୍ଷଣ : ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ

0

ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ l ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ଖୁବ ସାଧାରଣ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ l ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କରାଗଲେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ l ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ l

ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ର କାରଣ –
ଶରୀରରେ ଅନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତନ କାରଣରୁ କୋଷିକା ଗୋଡ଼ିକ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଓ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଯାଇ ଥାଏ l ଏହି କୋଷିକା ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁମର ରୂପ ହୋଇ ଶରୀରର ଯେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାପି ପାରେ l ଅଧିକ ମଦ୍ୟ ପାନ ଧୂମ୍ର ପାନ କିମ୍ବା ତମ୍ବାଖୁ ସେବନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ l

ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ –
ଆରମ୍ଭରୁ ଏହାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥାଏ l ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧୁମ୍ରପାନ କରନ୍ତି, ମଦ୍ୟ ପାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତମ୍ବାଖୁ ଇତ୍ୟାଦି ସେବନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ l

– ଜିଭ କିମ୍ବା ପାଟି ଘା ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିବା , ଚିକିତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ନଶୁଖିବା l

– ପାଟି  ଘା ସହିତ ବେକରେ ଗେଟl  ଭଳି ଦେଖାଯିବ l

– ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମାଢି ମୋଟା ହୋଇଥାଏ l

– କ୍ୟାନ୍ସର ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ଥାଏ l

– ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ରେ କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ l

– ମାଢି ରେ ଫୁଲା ରହିଥାଏ l

– ମାଉଥ କ୍ୟାନ୍ସର ରେ ଗଳା ରେ ସର୍ବଦା କିଚ କିଚ ହୋଇଥାଏ l

– କ୍ୟାନ୍ସର ରେ ଚୋବାଇବା ଓ ଢୋକିବା ରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ l

– ପାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବରେ ଖୋଲି ନଥାଏ l

Leave A Reply

Your email address will not be published.