Odisha news

ଯଦି କିଡ୍ନୀ କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି ଡ୍ରିଂକ୍ସ

0

କିଡ୍ନୀ ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ l ଯାହା ଶରୀରର ଆବର୍ଜନା କୁ ସଫା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ l କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଏହା ବ୍ଲଡ଼ ରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା କୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ l ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କିଡ୍ନୀ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ ତେବେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ l ସେଥିପାଇଁ କିଡ୍ନୀ କୁ ସଫା ରଖିବା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ l ଯଦି ଆପଣ କିଡ଼ନୀକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିୟମିତ ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ l

ଲେମ୍ବୁକୁ ଏହିଭଳି କରନ୍ତୁ ସେବନ –

– ପୁଦିନା ଯୁକ୍ତ ଲେମ୍ବୁ :
କିଡ୍ନୀ କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଦିନା ଓ ଲେମ୍ବୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରିଂକ୍ସ ସେବନ କରିପାରିବେ l ଏହି ଡ୍ରିଂକ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ l ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ କିଛି ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିଶାଇ ନିୟମିତ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କିଡ୍ନୀ ରେ ଥିବା ଆବର୍ଜନା ପରିସ୍କାର ହେବ l

– ମସଲା ଲେମ୍ବୁ ସୋଡ଼ା :
କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ସୋଡ଼ା ଖୁବ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ ଥରଟିଏ ସୋଡ଼ା ସେବନ କରିବା ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତେବେ ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ସହ ସେବନ କରନ୍ତୁ l ଏହି ଡ୍ରିଂକ୍ସ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରିପାରିବେ l ସୋଢା ରେ ଜୀରା ପାଉଡର, ଲେମ୍ବୁ ମିଶାଇ ସେବନ କଲେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ l

– ପଇଡ଼ ସହିତ ଲେମ୍ବୁ :
ଏହି ପାନୀୟ ଉଭୟ କିଡ୍ନୀ ଓ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ହିତକର l ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପଇଡ଼ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ସେବନ କରନ୍ତୁ l ଉଭୟ ଲେମ୍ବୁ ଓ ପଇଡ଼ କିଡ୍ନୀ ପାଇଁ ଖୁବ ହିତକର l

Leave A Reply