Odisha news

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ : ଗର୍ଭ ରେ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇ ଥାଏ ଜୀବନ ର ଏହି ୫ଟି ନିଷ୍ପତି, ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ

0

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ରେ ଯାହାବି ବର୍ଣନା ରହିଛି ତାହା ଜୀବନ ର ସତ୍ୟତାକୁ ଦର୍ଶାଇ ଥାଏ l ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମଣିଷର ଜନ୍ମ ପରେ ଓ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କଣ ରହିଛି ତାହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ l ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ର ୫ଟି କଥା ମାର ଗର୍ଭ ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ l ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ସୁଧା ବଦଳାଇ ହେବ ନାହିଁ l

* ମାର ଗର୍ଭରୁ ଆୟୁ ସୀମା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଅଳ୍ପାୟୁ ହେବ ନା ଦୀର୍ଘାୟୁ ତାହା ମାର ଗର୍ଭ ରେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଯାଇଥାଏ l କାରଣ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ l ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଜୀବନ ରେ ଯେତିକିଦିନ ବଂଚିବ ଭଲ କର୍ମ କର l

* ମଣିଷର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଗର୍ଭରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆସିଥାଏ l କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମଣିଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାଏ l ତେଣୁ ମଣିଷ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିଥାଏ l ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ଗର୍ଭରୁ କର୍ମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ l

* ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାର ଗର୍ଭରୁ ପିଲାର ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ l ମଣିଷ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ ରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପହଂଚିବ ଓ ଜୀବନ ରେ କିପରି ଉନ୍ନତି କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ l

* ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ରେ ପାଖାପାଖି ୧୦୧ ଥର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଆସିଥାଏ l ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଥର କାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବାକି ସବୁଥର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଥାଏ l ଏହି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ କର୍ମ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାଏ l

Leave A Reply