Odisha news

ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର : ଆସନ୍ତୁ ଯାଣିବା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ବର୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ COVID -19 ରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ୨୦ ଟି ଦେଶଙ୍କ ପାଇଁ ,ତାଲିକାରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୦୦ ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପାତ ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତି ୧୦ ହଜାର ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ ଦେଖା ଯାଇଛି l ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ଦେଶ ରେ covid -19 ମାମଲା କିମ୍ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ ,ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ସମୁଦାୟ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କେତେ l

ବିଶ୍ୱରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ –
ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଲଗା ଅଲଗା ମାମଲା ରେ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପାତ ର ଅନୁରୂପ ଅଟେ l ସାରା ବିଶ୍ୱରେ COVID -19 ଦ୍ୱାରା ୨୦ ଟି ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି l ଦେଶର ନାମ ଓ ଅନୁପାତ ମନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ l

ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହାର –
ଦେଶ – ମିଳିଥିବା ସୂଚନା – ମୃତ୍ୟୁ – ମୃତ୍ୟୁ ଦର – ୧୦୦ ହଜାର ରେ

ହଙ୍ଗେରୀ ୭୯୫ ,୨୦୦ ୨୮ ,୯୭୦ ୩ .୬ % ୨୯୬ .୫୨

ଚେକିୟା ୧ ,୬୪୯ ,୯୪୭ ୨୯ ,୮୨୫ ୧ .୮ % ୨୭୧ .୫୩

ବୋଷନିୟl ୨୦୨ ,୦୦୩ ୮ ,୯୫୮ ୪ .୪ % ୨୭୧ .୩୭

ସୈନମାରିନୋ ୫ ,୦୮୩ ୯୦ ୧ .୮ % ୨୩୫ .୮୦

ମୋଣ୍ଟେନେଗ୍ରୋ ୯୮ .୬୧୯ ୧ ,୫୫୧ ୧ .୬ % ୨୪୯ .୩୦

ଉତର
ମେସେଡୋନିଆ ୧୫୪ ,୪୧୪ ୫ ,୧୬୮ ୩ .୩ % ୨୪୮ .୦୫

ବୁଲଗେରିୟା ୪୧୩ ,୩୨୦ ୧୭ ,୧୨୪ ୪ .୨ % ୨୪୬ .୪୮

ମୋଲଦେବା ୨୫୩ ,୩୮୬ ୫ ,୯୯୫ ୨ .୪ % ୨୨୫ .୫୮

ସ୍ଲୋବାକିୟା ୩୮୬ ,୮୬୮ ୧୨ ,୧୩୫ ୩ .୧ % ୨୨୨ .୪୯

ବେଲଜିୟମ ୧ ,୦୨୬ ,୪୭୩ ୨୪ ,୬୪୫ ୨ .୪ % ୨୧୪ .୬୦

ସ୍ଲୋବେନିଆ ୩୮୬ ,୮୬୮ ୧୨ ,୧୩୫ ୧ .୭ % ୨୦୬ .୩୩

ଇଟାଲୀ ୪ ,୧୩୯ ,୧୬୦ ୧୨୩ ,୭୪୫ ୩ .୦ % ୨୦୫ .୨୨

ବ୍ରାଜିଲ ୧୫ ,୪୩୩ ,୯୮୯ ୪୩୦ ,୪୧୭ ୨ .୮ % ୨୦୩.୯୪

ପେରୁ ୧,୮୬୫,୬୩୯ ୬୪ ,୮୯୮ ୩ .୫ % ୧୯୯ .୬୨

ୟୁନାଇଟେଡ଼
କିଙ୍ଗଡମ ୪ ,୪୬୦ ,୪୦୫ ୧୨୭ ,୯୧୨ ୨ .୯ % ୧୯୧ .୩୯

କ୍ରୋଏସିୟା ୩୪୮ ,୧୫୮ ୭ ,୬୨୩ ୨ .୨ % ୧୮୭ .୪୧

ପୋଲାଣ୍ଡ ୨,୮୪୫,୭୬୨ ୭୧ ,୦୨୧ ୨ .୫ % ୧୮୭ .୦୪

ସଂଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ
ଆମେରିକା ୩୨ ,୮୫୨ ,୮୭୧ ୫୭୪ ,୪୮୭ ୯ .୩ % ୧୭୨ .୩୭

ମେକ୍ସିକୋ ୨,୩୭୫,୧୧୫ ୨୧୯,୯୦୧ ୨ .୨ % ୧୬୮ .୪୧

ସ୍ପେନ ୩,୫୯୮,୪୫୨ ୭୯. ୨୮୧ ୨ .୨ % ୧୬୮ .୪୧

0Shares
0