ସାମଗ୍ରୀ୍ରୀ- ବୋନଲେସ୍‌ ଚିକେନ୍‌-୪୫୦ଗ୍ରାମ୍‌, ଅଦା-ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ-୧ଚାମଚ, ଲୁଣ-ଏକ ଚାମଚ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର- ଦେଢ ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର-୧/୨ ଚାମଚ, ଗରମ ମସଲା-୧/ ୨ଚାମଚ, ବସା ଦହି-୭୦ଗ୍ରାମ୍‌, ଲେମ୍ବୁ ରସ-୧ଚାମଚ, ବଟର- ୧ଚାମଚ, ଧନିଆ-୨ଚାମଚ, ବ୍ରେଡ୍‌, ବଟର- ବ୍ରସ୍‌ କରିବା ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ପନୀର ସ୍ୱାଦ ନିମନ୍ତେ ।
ପ୍ରଣାଳୀ- ଏକ ପାତ୍ରରେ ୪୫୦ଗ୍ରାମ୍‌ ବୋନଲେସ ଚିକେନ୍‌, ୧ଚାମଚ ଅଦା-ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ୧ ଚାମଚ ଲୁଣ, ୧/୨ଚାମଚ ଲାଲ୍‌ ଲଙ୍କା, ୧/୨ ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ୧/୨ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା, ୭୦ଗ୍ରାମ୍‌ ବସା ଦହୀ, ୧ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଏକାଠି କରି ଭଲଭାବରେ ମିଶାଇ ୩୦ମିନିଟ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅ;ୁ । ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ୧ଚାମଚ ବଟର ପକାଇ ଗରମ କର;ୁ । ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍‌ ହୋଇ ରହିଥିବା ଚିକେନ୍‌କୁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭଲ ରୂପେ ରାନ୍ଧ;ୁ । ଯେ,ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଲାଲ୍‌ କଲର ହୋଇନାହିଁ । ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରାନ୍ଧ;ୁ । ଏବେ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ଧନିଆକୁ ପକା;ୁ ଏବଂ ଚୁଲାରୁ ବାହାର କରିଦିଅ;ୁ । ଏହାପରେ ବ୍ରେଡ୍‌ରେ ବଟର ଲଗା;ୁ ଏବଂ ରାନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚିକେନ୍‌କୁ ଏଥିରେ ପକା;ୁ । ଏହାପରେ ପନୀର ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକା;ୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ବ୍ରେଡ୍‌କୁ ପକାଇ କଭର କର;ୁ । ଏବେ ବ୍ରେଡ୍‌କୁ ଗ୍ରିଲ୍‌ ମସିନ୍‌ରେ ରଖ;ୁ ଏହାପରେ ବ୍ରେଡ୍‌ର ଦୁଇ ସାଇଟ୍‌ରେ ବଟର ଲଗାଇ ଗ୍ରିଲ କର;ୁ । ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍‌ ।

nalco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here